Máš oblíbený romantický příběh – film nebo knihu? Máš v něm svou oblíbenou vášnivou scénu? Rád/a čteš fan fiction, která tě nenechá v klidu?

Z naší zkušenosti vyplývá, že velká část převážně ženské populace tyto vzrušující příběhy vyhledává. Koneckonců vzbuzují příjemné pocity! Pokud však máš pocit, že jsou naprosto bez rizik, rádi bychom tě v tomto článku pozvali ke krátkému zamyšlení.

Hned na začátek chceme zdůraznit, že při psaní tohoto článku vycházíme především z našich osobních zkušeností s prací s klientkami. Cílem tohoto článku není dávat rovnítko mezi romantické filmy a pornografii ani démonizovat umění. Kde ale vytyčit hranici? Co nám pomůže vypořádat se se spouštěči v nevinném kabátě? Zkrátka chceme poukázat na určité rizikové faktory, kterých jsme si všimli při práci především s ženami usilujícími o abstinenci od pornografie. Téma se však v žádném případě nevyhýbá ani mužům.

Jedná se o pornografii?

Ve velké spoustě knih a filmů občas narazíme na “sexplicitní” scénu. Ať už je romantická nebo ne, autor může tento typ scény použít k prohloubení příběhu, vyjádření emocí, uměleckému ztvárnění a podobně. V případě, že materiál, který sledujeme nebo čteme, obsahuje popisy nenásilného sexu a není příliš detailní, můžeme mluvit o tom, že obsahuje “soft porno” pasáže nebo scény.

Erotické a pornografické povídky, fanfikce

Lehce erotické povídky většinou nejsou celé jen o sexu nebo erotice. Často se jedná o delší příběhy, případně celé knihy. Čtenářce nebo čtenáři tak umožní vytvořit si k postavám vztah. V případě fanfikce, která vychází z již existujících příběhů a postav, je vztah dokonce navázán již před čtením povídky. Protagonisté příběhu tím pádem nejsou pouze anonymní těla, tak jak to vidíme v klasické pornografii. Kromě vzrušení ze zajímavého příběhu a vztahu k postavám tento materiál zprostředkovává čtenářům i vzrušení z erotických či pornografických scén.

Pornografické povídky jsou více zaměřené na samotné akty a sexuální praktiky, které bývají velmi barvitě popisovány, a za cíl si jednoduše kladou doprovodit čtenáře k masturbaci. Často také vystupují z definice soft porna už tím, že zde najdeme násilné či některé postavě nepříjemné praktiky.

Romantické filmy

Romantické filmy často explicitní sexuální scény ani neobsahují. Samozřejmě to nemůžeme říci o všech romantických filmech
a seriálech. Obecně to ale není pravidlem. 

Stejně jako u erotických povídek nám romantické filmy umožňují vytvořit si vztah k postavám a vžít se do jejich role. Postavy nejsou anonymní, ale naopak jsou ztotožnitelné a vytváříme si k nim vztah, ať už pozitivní či negativní.

Důležitým aspektem romantických filmů je to, že jde o audiovizuální zážitek. Umožňují nám mít zcela konkrétní představu o dané situaci a hrou kamery či výběrem hudby dokreslují scénu, která v nás probouzí hluboké emoce. Tato celková souhra nám umožňuje zakusit kousek toho, co postavy na obrazovce právě prožívají.

I v romantických filmech ale můžeme narazit na soft pornografické scény.

V čem to může být problematické? 

Prvním aspektem, se kterým se často setkáváme je, že tyto materiály jsou pro ženy mnohdy prvním krokem ke “klasické” pornografii. A pro ty, které jsou již závislé, představují mnohem rizikovější spouštěče než například anonymní explicitní fotky, které vyobrazují nahotu.

Erotická reklama představuje pro část žen menší riziko než romantický film či povídka. Velký podíl na tom hraje právě vztahový aspekt. Závislost na pornografii jde někdy ruku v ruce s osamělostí a erotické povídky či romantické filmy mohou pocity osamělosti dočasně zahnat. Je to díky tomu, že nám umožní navození pocitů, které může člověk zažívat ve vztahu a při intimních chvílích s druhým člověkem. 

Tím se dostáváme k druhému aspektu, kterým je nereálnost těchto obsahů. U pornografie už všichni asi tušíme, že reálný sex vypadá jinak, než jak nám ho prezentuje pornografie. U romantických filmů a povídek se o tomto aspektu ovšem moc nemluví. To, že život není jako v romantickém filmu, si asi většina z nás uvědomuje. I tak ale toužíme po tom, abychom “lásku jako z filmu” někdy zažili a v případě, že se cítíme osaměle nebo čelíme nějakým osobním problémům, představuje tento svět iluze perfektní útočiště a únik z reality.

U fanfikcí nebo erotických a pornografických povídek, které najdeme na internetu, si také musíme klást otázku, kdo je autorem. Důvodem je fakt, že velkou část těchto povídek a fanfikcí produkují nezletilé autorky či autoři, kteří mnohdy nemají vlastní sexuální zkušenosti. Jejich popisy sexuálních scén tím pádem často vycházejí přímo z pornografie nebo z povídek jiných nezletilých autorů a může se v nich vyskytovat i řada nezdravých přesvědčení, jako například to, že je normální, když ženu sex bolí, či jiné nerealistické představy. Tyto povídky také velmi často popisují sexuální scény z pohledu, kdy muž zastává dominantní pozici a žena pozici submisivní.

Co trápí naše klientky?

Řada našich klientek, pro které tyto scény či povídky představují spouštěče, popisuje svou frustraci v několika oblastech:

Zaprvé – na romantické filmy a povídky se nedá nastavit filtr. Každá žena má hranici toho, co je pro ni spouštěč a co ne, někde jinde. Pokud se tedy člověk nechce zcela odříznout od filmů a seriálů, je jasné, že se dříve nebo později s erotickou nebo i sexuálně explicitní scénou setká. Naše klientky jsou proto často velmi frustrované, jelikož mají dojem, že nemají co sledovat bez toho, aniž by se vystavovaly riziku.

Zadruhé – u erotických povídek v mnoha případech blokační programy nedokážou odfiltrovat servery s explicitně erotickými povídkami. Člověk si sice může vytvořit osobní blacklist webů, avšak bez větší námahy je vždy schopen najít jiné weby, které erotické povídky obsahují. Abstinence je v tomto ohledu zkomplikovaná nemožností plně zablokovat vyhledávání tohoto obsahu.

Zatřetí – řada klientek vyjadřuje své rozhořčení nad tím, že je nikdo nikdy neinformoval o tom, že erotické obsahy je mohou přivést k závislosti na pornografii. Většina z nich se k erotickým nebo pornografickým povídkám dostala ve velmi mladém věku a právě to u nich později probudilo touhu po klasické pornografii. Vznikla tedy přímá linka od čtení povídek k závislosti na pornografii.

V oblasti romantických filmů a seriálů patří k nejčastějším potížím chybějící varování o přicházející erotické scéně. Řada klientek se tak vystaví spouštěči i přesto, že se erotickým scénám snažily vyhnout.

Co s tím?

Chtěli bychom znovu zdůraznit, že povídky, fanfikce a romantické filmy nejsou obecně špatné a ne vždy se jedná o pornografii. Mohou však nést řadu problematických aspektů, které mají potenciál být pro některé čtenáře a diváky rizikové nebo podporovat nezdravé či nebezpečné sexuální chování.

Protože sis nyní přečetl/a různé charakteristiky, určitě přemýšlíš nad obsahem, který jsi v poslední době konzumoval/a. A to je podle nás klíč k tomu vypozorovat, jestli nepřejímáš nějaké škodlivé vzorce chování!

Ať už s pornografií ve svém životě bojuješ nebo ne, doporučujeme udělat si malou reflexi svého vztahu k těmto obsahům. Zamysli se spolu s námi:

  • Co cítím, když sleduju romantické filmy nebo čtu erotické povídky?
  • Mám chuť si potom jít pustit tvrdé porno?
  • Přivedlo mě někdy sledování romantického filmu nebo čtení povídky ke sledování porna?
  • Vyhledávám erotické povídky častěji a častěji?
  • Vyhledávám erotické materiály i bez vztahu nebo je preferuji před samotným sexem s partnerem? 
  • Jaká témata mě v povídkách či filmech vzrušují? Co to vypovídá o mně?
  • Co mi pomáhá, aby sledování romantického filmu nebo čtení povídky neskončilo u porna? Kde mám své hranice? 
  • Brzdí mě sledování romantických filmů nebo čtení povídek v dosahování cílů z oblasti abstinence od pornografie?