Tento článek byl přeložen z anglického originálu na webu YourBrainOnPorn.com. Autorem je Gary Wilson, který dlouhá léta vyučoval lidskou patologii a fyziologii a nyní se zabývá neurochemií závislostí. V současné době se ve svém výzkumu zaměřuje na problematiku závislosti na pornu.

Experiment – „Nevysvětlitelná erektilní dysfunkce u mladých mužů a odstranění jediné proměnné“

Tento stále probíhající experiment zkoumající pornem indukovanou erektilní dysfunkci je platný, reprodukovatelný a empirický.

Subjekty

 1. Tisíce jinak zdravých mladých mužů (ve věku 16-35 let), kteří mají společnou pouze jedinou proměnnou: Roky masturbace u internetové pornografie.
 2. Subjekty se liší pozadím, etnickým původem, životosprávou, režimy cvičení, náboženským přesvědčením, morálním přesvědčením, zemí původu, vzděláním, ekonomickým postavením atd.
 3. Tito mladí muži nemohou dosáhnout erekce bez použití porna a někteří postupně nedokáží dosáhnout erekce ani s použitím porna.
 4. Mnozí z nich navštívili spoustu doktorů a vyzkoušeli celou řadu způsobů, jak vyléčit svou kopulační erektilní dysfunkci, avšak bez výsledků.
 5. Většina z nich prohlašuje, že nemohou uvěřit tomu, že by jim porno způsobilo erektilní dysfunkci. Někteří jsou velmi skeptičtí před začátkem experimentu, během kterého přestanou masturbovat u porna.
 6. Příčinou erektilní dysfunkce nebyla výkonová úzkost, jelikož se jim nepodařilo dosáhnout plné erekce při masturbaci bez porna (Jak poznám, že je má ED způsobená pornem? (TEST))

Předepsaný postup

 1. Všichni eliminují sledování porna.
 2. Většina (ale ne všichni) eliminují či dramaticky sníží frekvenci masturbace.

Výsledky

Téměř každý subjekt hlásí podobnou konstelaci fyzických a psychologických symptomů, když přestanou sledovat porno a masturbovat, a podobné časové rozmezí výskytu symptomů, jakými je například podráždění, touha, kompletní ztráta libida. Doba zotavení se liší: Mezi lety 2006-2010 potřebovala většina 2-3 měsíce, ale doba zotavení se v posledních letech postupně zvyšuje. Někteří v dnešní době potřebují 6-12 měsíců či déle. To vše ukazuje na to, že se jedná o velmi specifickou sadu fyzických změn v mozku, a tak se nejedná o psychologický “problém.” Obvyklý vzorec zotavení vypadá následovně:

 1. U subjektů se projevily nejrůznější abstinenční příznaky, které jsou shodné s abstinenčními příznaky u drog a alkoholu. Jednalo se například o touhu, úzkost,  letargii, depresi, “mozkovou mlhu”, spánkové anomálie, roztěkanost, podráždění, bolesti atd.
 2. Během jednoho až dvou týdnů většina subjektů zažila “flatline”: nízké libido, vnímání změn v citlivosti či velikosti genitálií.
 3. Flatline pomalu oslavuje a libido se postupně zvyšuje, často se dostaví ranní či spontánní erekce, zvýší se přitažlivost ke skutečným partnerům atd. Návaly nadměrného vzrušení nejsou ojedinělé předtím, než se libido vrátí do vyváženého stavu.
 4. Pokud se muži drží předepsaného postupu, téměř všem se vrátí erekce.
 5. Délka úplného zotavení se liší od několika týdnů až po několik měsíců. Většina spadá do rozsahu dvou až devíti měsíců pro chronickou a dlouhodobou erektilní dysfunkci.

Shrnutí

Mladí zdraví muži s nevysvětlitelnou erektilní dysfunkcí a s jedinou společnou proměnnou (sledování internetové pornografie) vyzkoušeli několik předepsaných postupů a léčení, avšak bez úspěchu. Subjekty odstranily jedinou proměnnou, kterou měli společnou, a téměř všichni zakusili stejné výsledky – remisi svého zdravotního stavu.

Jedná se o experiment, který má jednoznačné výsledky. Jedná se o empirický důkaz, a pravděpodobně o nejlepší empirický důkaz, který je za daných podmínek dostupný.

Závěr

Ještě jsem [Gary Wilson, pozn. redakce] nenarazil na jediného pochybovače, který se vyjádřil ke SKUTEČNÝM FAKTŮM, které jsem popsal. Při diskuzích o existenci pornem indukované erektilní dysfunkce se pochybovači maximálně dostanou do tohoto bodu:

 • U některých chlapů, kteří sledují internetovou pornografii, se objeví erektilní dysfunkce – takže – “korelace se nerovná příčinné souvislosti.”

Nicméně odmítají zabývat se dalšími fakty, jakými jsou například:

 1. Všechny subjekty sledovali porno několik let a neměli problémy s erekcí u porna.
 2. Jen pár z nich udává, že měli morální nebo náboženské obavy či pocity viny ze sledování porna.
 3. Subjekty začaly zakoušet postupné snižování sexuální funkcí – mnohdy v rozmezí několika let.
 4. Subjekty nemohly dosáhnout erekce bez porna, ale mnozí neměli problém při sledování porna.
 5. Mnohé subjekty navštívily lékaře a vyzkoušely nejrůznější terapie a předepsané postupy – bez úspěchu.
 6. Při abstinenci zakoušely téměř všechny subjekty podobné psychologické a fyzické symptomy – mnohé z nich jsou podobné abstinenčním příznakům u závislosti.
 7. Rozhodující argument: Všichni měli společnou pouze jednu proměnnou. Když tuto jedinou proměnnou odstranili (masturbace při sledování porna), téměř všem se opět vrátila erekce. (Pokud se jim nevrátila erekce a libido, nebylo pravděpodobně sledování pornografie příčinou jejich erektilní dysfunkce.)
 8. Subjekty, kterým se vrátila erekce a které se vrátily k pravidelnému sledování porna, hlásí, že začaly opět trpět erektilní dysfunkcí, což opět potvrzuje příčinnou souvislost.

Zdroj: YourBrainOnPorn.com