Jak můžete podpořit projekt NePornu?

NePornu, z. s. je nestátní nezisková organizace (NNO), která je primárně financována prostřednictvím individuálních či firemních darů. Dárci nemají na chod projektu žádný vliv a jejich podpora projekt k ničemu nezavazuje.

Část podpory konkrétních činností (např. preventivních programů) pramení také z nadací nebo evropských dotací. Tyto prostředky jsou vždy využívané ke konkrétním účelům, ke kterým byly poskytnuty.

Pokud vás náš projekt zaujal, budeme rádi, když nás podpoříte jednorázovým nebo pravidelným měsíčním darem. 

Potvrzení o darech

V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. vystavujeme vždy na začátku roku potvrzení o darech za předešlý kalendářní rok. Toto potvrzení slouží jako doklad pro odpočet uvedené hodnoty daru od základu daně z příjmu dárce (§ 15 u fyzických osob, resp. § 20 u právnických osob).

Pokud darujete prostřednictvím portálu Darujme.cz, můžete přímo tam uvést jméno a trvalou adresu dárce, které se musí uvádět na potvrzení o darech. Pokud ovšem darujete přímo na účet a máte o toto potvrzení zájem, pošlete nám tyto informace prostřenictvím našeho formuláře. 

Přispět přímo na účet NePornu

Číslo účtu: 2601745437 / 2010

IBAN: CZ2720100000002601745437
BIC: FIOBCZPPXXX

Variabilní symboly

100 – podpora koordinátorky e-koučů
200 – podpora koordinátora Anonymních pornoholiků
300 – podpora správkyně sociálních sítí
400 – podpora e-koučů
500 – obecné potřeby projektu NePornu
600 – primární prevence na školách
700 – Regionální pracovníci

Přispět kartou přes portál Darujme.cz

 

Podpořte nás při online nákupech přes Givt.cz

Podpořit nás můžete také tím, že při svých online nákupech budete používat Givt.cz. Pak jednoduše zvolíte naši organizaci NePornu, z. s., a tím nás finančně podpoříte.

Přispět kartou přes portál Donace.cz

Aktuálně sháníme finance na rozšíření našeho týmu o regionální pracovníky. Přispět můžete na náš účet s var. symbolem 700 nebo přes portál Donace.cz: