Problém závislosti

O závislosti na pornografii jsme již podrobně mluvili v článku Mozek závislý na pornu. Popisovali jsme nejrůznější možné příznaky této závislosti a mluvili jsme o tom, jak je ovlivněna koktejlem hormonů, který se uvolňuje při sledování porna. V tom všem jsme lehce naťukli také fakt, že tyto hormony ovlivňují náš systém odměn, který hraje důležitou roli v procesu učení.

No a právě závislost na pornu je otázkou toho, co jsme se naučili. Jde o kombinaci našich postojů, způsobu přemýšlení a nadměrné stimulace našeho systému odměn v mozku. Opakovaným sledováním pornografie jsme si jednoduše vytvořili myšlenkové vzorce, které ovlivňují naše chování. A pokud chceme změnit naše chování, musíme nejprve změnit naše myšlení, což je pořádná fuška.

Přeprogramovaný mozek

Staré české přísloví říká: “Starého psa novým kouskům nenaučíš.” My Češi jsme hrozní pesimisté. Mnohdy máme pocit, že člověka už nezměníme. Ona je to totiž mnohdy pravda, ale to jenom proto, že se nejčastěji snažíme změnit jeho chování, aniž bychom změnili způsob jeho přemýšlení. A ejhle, ono to nefunguje. Proto všechen ten pesimismus.

Závislost na pornografii nevznikla tak, že by se někdo jednoduše začal na porno dívat. Vždy tomu předchází myšlenkový pochod. Z vědeckého hlediska víme, že veškeré naše jednání začíná myšlenkou v mozku. A myšlenkou také začíná jakákoliv závislost.

V podstatě jde o to, že na základě myšlenky se spustí určité chování. V případě pornografie vede naše chování k tomu, že je stimulován systém odměn v našem mozku, který registruje pozitivní podněty, čímž začne do těla vylučovat spoustu hormonů. Tyto hormony, neboli neuropřenašeče, pak tvoří v mozku jisté cestičky, které se na základě opakování utvrzují.

Jednoduše řečeno, výzkumy ukazují, že sledování pornografie dokáže vizuálně přeprogramovat náš mozek. Mění to způsob, jakým o pornu přemýšlíme, a tento způsob přemýšlení se postupně utvrzuje, čím více sledujeme porno.

Zároveň můžeme dodat, že cílem učení je automatizace našeho jednání. Nejvíce se člověk přeci učí praxí, protože se mu daná činnost v mozku automatizuje, takže o ní ani nemusí přemýšlet. Vezměte si například řízení auta. Když každý den jezdíte do práce tou stejnou trasou, mnohdy už řízení ani nevěnujete takovou pozornost. A s pornem je to to samé. Jakmile si zautomatizujete jeho sledování, například na konkrétních místech, v konkrétních časech nebo po konkrétních událostech, je složité tohoto autopilota vypnout.  

Co se v mládí naučíš…

Na tomto místě je vhodné přidat varování pro mladé. Problém se závislostí na pornu v současné době řeší především mladá generace. Rozhodně to není o tom, že by dospělí neměli se závislostí problém, ale přeci jen mají menší (i když nepatrnou) výhodu.

Když bychom to hodně zjednodušili, můžeme říci, že dětský mozek je mnohem foremnější. Dokáže vstřebat neuvěřitelné množství informací, které se v něm ukládají. Od toho máme jiné české přísloví: “Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.”

Problém ovšem spočívá v tom, že náš mozek postupem času začíná “tuhnout,” takže již není tak foremný. Věci se učíme daleko pomaleji, což je jeden z důvodů, proč se závislost na pornu u dospělých buduje pomaleji než u dětí. Pokud si ovšem dítě vytvoří na pornu závislost, “zabetonují se” v jeho mozku tyto naučené cestičky, které je potom mnohem obtížnější odstranit.

To samozřejmě ovlivní také intenzitu, s jakou bude muset svou závislost řešit. Jednoduše řečeno, proces odvykání člověka, který se začal dívat na porno v 11 letech,  bude mnohem náročnější než u člověka, který se začal dívat ve 30.

Koloběh závislosti

Vraťme se ale nyní k otázce automatizace učení. Ta totiž hraje důležitou roli v rámci koloběhu závislosti. Jeho hlavní pointa je, že když si zautomatizujeme nějaký styl chování, ve chvíli, kdy narazíme na nějaký spouštěč, najedeme na autopilota, který nás vede po vyjetých kolejích, aniž bychom o tom přemýšleli.

Proto se nyní podíváme, jaké jsou jednotlivé fáze tohoto koloběhu závislosti, a následně jak se z něho vymanit.

0. Úvodní spouštěč

Existují  nejrůznější důvody, proč se lidé dívají na porno, ale společným jmenovatelem každé závislosti je, že v životě narazí na nějaké problémy, které neřeší zdravým způsobem. Tyto životní problémy v nás vyvolávají například pocity osamění, nedostatečnosti, úzkosti atd. Tyto pocity sami o sobě nejsou ani negativní ani pozitivní, ale jsou jednoduše reakcí na danou situaci. Nicméně nás mohou vést k pozitivním nebo negativním reakcím, k pozitivnímu řešení těchto problémů nebo k negativnímu.

Je totiž naprosto přirozené a dobré, že se toužíme těchto problémů zbavit. A v tuto chvíli přichází právě první moment rozhodnutí, jak budeme na tyto problémy reagovat. Bohužel ne každý se v životě naučil, jak se těmto problémům postavit zdravým způsobem, což právě vede k nejrůznějším náhražkám.

Porno je jednou z forem takových náhražek. Jde o formu úniku a v podstatě o formu umělého “léku,” který přináší pouze dočasné uspokojení či vyřešení problému. Z počátku může jít pouze o nezdravý návyk, kdy se k pornu uchylujeme pouze ve chvíli, kdy narazíme na konkrétní problém. Postupem času si ovšem můžeme toto chování zautomatizovat natolik, že se spouštěčem stanou i další věci, jako například konkrétní místo nebo čas, ale také ten stejný pocit, který v nás ale vyvolá i jiná situace.

1. Pohráváme si s myšlenkou sledovat porno

Jakmile tedy narazíme na spouštěč, hledáme způsob, jak bychom mohli uniknout. A jelikož jsme se už “naučili,” že porno přináší úlevu (ačkoli jen dočasnou), začneme si pohrávat s myšlenkou se na něj podívat a ulevit si.

V tuto chvíli se spouští proces racionalizace, kdy si začínáme obhajovat, proč bychom se měli na porno dívat. Můžeme si například říkat, že se u toho uvolníme, a pak bude vše zase dobré. Lidé, kteří se snaží s pornem přestat, v tuto chvíli mohou například uvažovat způsobem: “Podívám se jen jednou. To mi přece neuškodí. Už jsem se tak dlouho nedíval, tak to ještě pro jednou bude v pohodě.”

Vzhledem k tomu, že se nám v tuto chvíli už do těla začíná vylučovat testosteron, který působí sexuální vzrušení a který se odbourává dlouhou dobu, mají lidé často pocit, že to prostě nemůžou vydržet a že se musí už na porno podívat. Stejně už na to začali myslet, tak je jedno, že budou pokračovat i tím, že se shlédnou i nějaké video.

V rámci závislosti se zde spouští jakýsi autopilot, kterého si za normálních okolností nejsme ani vědomi. A pokud si neuvědomíme, že se spustil, a nezačneme s tím něco dělat, automaticky nás provede celým zbytkem kruhu závislosti.

Jak jsme ovšem řekli, změna chování začíná změnou přemýšlení. Pokud si tedy vědomě začneme tento nezdravý koloběh závislosti uvědomovat, můžeme s tím něco začít dělat a rozhodovat se jinak. V této fázi máme totiž další příležitost se rozhodnout tento začarovaný kruh prolomit a začít reagovat zdravým způsobem. A každé prolomení tohoto začarovaného kruhu nám pomáhá zbavovat se závislosti.

2. Připravujeme se na sledování porna

Ok, tak zatím jsme se ještě nerozhodli tento kruh závislosti opustit a autopilot nás zavedl do fáze, kdy se připravujeme na sledování porna. Vlastně tím zahajujeme náš malý rituál, který většinou probíhá tím stejným způsobem. Prostě abychom o tom nemuseli až tak moc přemýšlet. To je v podstatě i účel autopilota, že?

Jak tedy tato příprava vypadá? Jednoduše. Člověk začne vyhledávat oblíbené místo, kde se nejčastěji dívá na porno, sedne například k počítači nebo si vezme mobil na záchod. V závislosti na místě si třeba i připraví papírové kapesníčky a pustí se do vyhledávání oblíbených pornostránek nebo videí. Někdy je zapotřebí se ujistit, že nás nikdo nevyruší, takže buď vyhledáme konkrétní místo, kde budeme v bezpečí, nebo třeba pošleme manželku na nákupy, abychom byli doma sami. Nebo počkáme, až partner usne, a pak se na to vrhneme.

Není divu, že se tato fáze někdy označuje jako “předehra.” Závislý člověk se jednoduše potřebuje dostat do té správné nálady a vytvořit si to pravé prostředí, kde bude moc v klidu provést svůj rituál. Dokonce se dostává do jakéhosi “tranzu,” ve kterém se soustředí jen na to jediné, a dělá vše proto, aby mohl rituál dokončit.

I na tomto místě ovšem není pozdě přerušit tento začarovaný kruh. Jasně, v tuto chvíli je to už o dost náročnější, protože naše sexuální vzrušení je hodně vysoké, a s ním i naše touha po uspokojení. Ale jde to! Pokud si tento kruh závislosti uvědomíte, můžete se rozhodnout z něj vystoupit. Vždy máte možnost volby!

3. Díváme se na porno

Co dodat? Prostě jsme to nezvládli, díváme se na porno a uspokojume se. Jedná se asi o nejkratší fázi z celého koloběhu závislosti.

Lidé se mnohdy domnívají, že právě tato fáze představuje hlavní cíl pro ty, kteří jsou na pornu závislí. Ve skutečnosti jsou ovšem hlavním cílem předchozí fáze, které právě nabízejí únik z reality, únik před problémy. Je to únik do světa hry a fantazie, který nám zároveň poskytuje dávku adrenalinu a dobrodružství. Sledováním porna a následným uspokojením totiž náš únik končí, a vracíme se do skutečného světa. Proto se někteří dokonce pokouší tuto fázi co nejvíce oddalovat, aby tím ještě posílili pocit dobrodružství.

Ve skutečnosti si totiž někteří uvědomují, že jejich závislé chování není dobré, tedy že sledování porna není dobré. Problém ovšem spočívá v tom, že náš rituál, kdy máme zapnutého autopilota, nás postupně přivede do bodu, kdy máme pocit, že už nemáme na vybranou. Možná někde v hloubi duše nechceme porno sledovat, ale náš rituál funguje jako gravitace. Postupně nás stahuje blíže a blíže k samotnému jednání, kdy si prostě to porno pustíme, abychom uvolnili tento obrovský tlak.

Rituál nás tedy stáhl ke sledování porna. Docházíme uspokojení a dokonce na malou chvíli prožíváme otupění, které jsme hledali. Na krátký okamžik zmizí naše problémy. Jenže cena za tuto chvilku uspokojení je dost vysoká.

Ne, v tuto chvíli se nemáme o čem rozhodovat. Vždyť jsme ve stavu otupění. Všechno je nám jedno. Na chvíli jsme spokojení.

4. Zakoušíme ničivé důsledky

Je nám mizerně. Na chvíli jsme sice unikli svým problémům, ale teď jsme se vrátili do reality a zjistili jsme, že problémy nezmizely. Pořád tu jsou. A možná se ještě zhoršily.

Vzhledem k celé situaci jsme opět na začátku, nic se nezměnilo ani nevyřešilo, takže jsme opět v pokušení opakovat celý koloběh závislosti. A pokud si v tuto chvíli neuvědomíme, že se nacházíme v začarovaném kruhu, jehož opakováním se nikdy nic nevyřeší, spustí se opět autopilot, který nás povede k ještě silnější závislosti. No a po čase už může být velmi náročně tento začarovaný kruh prolomit.

V tuto chvíli se opět můžeme rozhodnout, co dál. A samozřejmě, neřešit problémy se určitě zdá jednodušší, než řešit zaměstnání, které nás ubíjí, než řešit spor s manželkou, než řešit špatné známky nebo šikanu ve škole, nebo než se učit na zkoušky. Ano, na první pohled je jednodušší to neřešit a prostě si užívat. Jenže takovýto životní postoj nás akorát semele a nikdy se nikam neposuneme.

Je tedy na nás, abychom se rozhodli, jak se nyní zachováme. Buďto se můžeme nadále propadat do závislosti na pornu, nebo se můžeme životním problémům postavit čelem. Máme možnost se rozhodnout, zda budeme nadále žít ve lži a ve světě fantazií, které mají s reálným světem (a sexem) pramálo společného, nebo zda začneme opravdu žít.

Prolomení koloběhu závislosti

Jak tedy můžeme prolomit tento koloběh závislosti, abychom mohli životní problémy řešit zdravým a konstruktivním způsobem?

1. Přiznat si problém

Možná to zní triviálně, ale jedná se první krok v každé závislosti. Pokud nevnímáte, že máte problém, pak ani nemáte důvod cokoli měnit.

2. Porozumění koloběhu závislosti

Pro začátek je určitě dobré tomuto koloběhu porozumět. Představte si nyní, že celý problém je jako bludiště. Pokud se nacházíte uvnitř bludiště, vidíte jenom samé zdi a narážíte na slepé uličky. Ačkoli se snažíte ze všech sil, neustále selháváte. A opakované selhání vede k tomu, že začínáte panikařit, že se z odsud již nikdy nedostanete.

Pokud ovšem porozumíte koloběhu závislosti, je to podobné, jako kdybyste se na celé bludiště najednou dívali z ptačího pohledu. Je jasné, že vám chvíli chvíli potrvá, než najdete tu správnou cestu ven, ale východ se vám hledá daleko snadněji. Navíc méně panikaříte, protože přesně víte, co vás za rohem čeká, takže se můžete dopředu připravit.

3. Najít si kamaráda či podpůrnou skupinu

Bojovat se závislostí není jednoduché, obzvláště pokud jsme na to sami. Když bychom opět použili analogii s bludištěm, tak občas pro nás může být problematické si konkrétně zanalyzovat tu správnou cestu. Možná jsme už tak zoufalí, že se snažíme dostat ven co nejrychleji, že ani nekoukáme za roh, kde může čekat pokušení.

A právě z tohoto důvodu je dobré najít si nějakého kamaráda nebo podpůrnou skupinu, aby nám na této cestě pomáhali a upozorňovali na nebezpečí, která bychom sami o sobě přehlédli. Přeci jen více očí více vidí.

Navíc se říká, že sdílené břemeno je poloviční a sdílená radost dvojnásobná. Proč se tedy namáhat osamotě, když si můžeme nechat pomoc?

4. Změnit přemýšlení

Pokud chcete, abyste se trvale zbavili závislosti, musíte změnit své přemýšlení. Na začátek je určitě dobré změnit přemýšlení o pornu jako takovém. Čtěte další články, vzdělávejte se o skutečné tváři pornografie a o jejích vlivech na vás samotné, na lidi kolem vás a na společnost jako takovou. Odhalte skutečnou tvář pornografického průmyslu, abyste nežili v domnění, že jde jenom o neškodnou zábavu.

Zároveň ale musíte změnit svůj způsob přemýšlení o životních problémech, které mnohdy stojí na počátku začarovaného kruhu závislosti. Je tedy potřeba změnit způsob přemýšlení, jak byste měli na tyto problémy reagovat zdravým způsobem.

5. Vyměnit špatné za dobré

Tento bod se netýká pouze způsobu přemýšlení, ale také našich činností. Sledování pornografie prostě není ok. Nejde ovšem o to, abychom se pouze porna zbavili, a pak se divili, co s tím prázdným místem budeme dělat. Je potřeba toto místo zaplnit nějakou zdravou a dobrou činností. Může jít například o sport, vzdělávání se nebo jednoduše trávení času s přáteli. Výběr už záleží jen a jen na vás.

Pokud se chcete o závislosti na pornografii dozvědět víc, můžete si přečíst další články na našich stránkách nebo si projít naším online kurzem o pornografii, který je zcela zdarma. A v případě, že byste potřebovali pomoc, neváhejte se nám ozvat! Nebuďte na to sami!