Moderní technologie zajisté přinesly spoustu dobrých věcí, ale mají i své stinné stránky. Ačkoliv mnozí stále obhajují pornografii jako takovou, většinová společnost se shodne na tom, že dětská pornografie je špatná. Zneužívání dětí za účelem sexuálního uspokojení rozhodně není v pořádku. 

Nedávno šel do kin dokumentární film V síti, který ukazuje, jak sexuální predátoři loví děti online. Úvodní scéna filmu poměrně provokativně ukazuje malé děti, mnohdy v předškolním věku, jak visí na mobilu. Ačkoliv by mnozí rodiče nevystavili záměrně své dítě nebezpečí, dělají to nevědomky, když jim dávají k dispozici například nezabezpečený chytrý telefon. Důsledkem toho všeho je, že se děti nejen setkají s pornografií průměrně již v 11 letech, ale zároveň jsou vystaveny útoku sexuálních predátorů. 

Podle statistiky organizace Child Rescue Coalition (CRC), která působí v téměř 100 zemích po celém světě, jsou děti nejzranitelnější ve věku 7 až 13 let. Jak ukázal i film V síti, děti v tomto věku jsou snadno zmanipulovatelné. Ačkoliv podle oficiální pravidel Facebooku mohou děti používat jejich sociální sítě až od 13 let, velmi často se stává, že to děti obcházejí a při zakládání účtu lžou o svém věku. A právě sociální sítě využívají hojně sexuální predátoři, aby si získali důvěru svých obětí. Tomuto procesu se říká “kybergrooming”. 

Kybergrooming = Manipulace dítěte v online prostředí jinou osobou s cílem přesvědčit ho k osobní schůzce v reálném světě. Zde pak může dojít k další manipulaci, ale také k sexuálnímu zneužití či jiné formě fyzického ataku. Ne každá schůzka však takto končí, naopak řada abuzérů se k dítěti chová mile, kupuje mu dárky, platí za něj útratu a podobně. Cílem takového jednání je získat důvěru dítěte, které je pak ochotno plnit to, co po něm pachatel požaduje. (Informace pro rodiče k filmu V síti)

6 kroků k vykořisťování dětí (zdroj: CRC)

1. Navázání kontaktu s dítětem 

Predátor si obvykle založí falešný účet, přičemž na něm může vystupovat jako dítě. Poté začne komentovat příspěvky dětí (obvykle vícero najednou) na sociálních sítích. Mohou to být komentáře typu: “Moc ti to sluší. Rád bych si s tebou povídal.” Predátoři nejčastěji využívají sociální sítě jako je Instagram, Facebook, Snapchat nebo Whisper, ale i mnohé další. 

2. Seznamování se s dítětem 

Jakmile si predátor získá důvěru dítěte, začne si s ním dopisovat. Obvykle používají otevřené otázky typu: Jaké máš koníčky? Děláš nějaký sport? V kolikáté jsi třídě? Jaký předmět tě nebaví? Máš nějaké domácí mazlíčky?

Tyto otázky využívají především k tomu, aby získali informace o dítěti a následně upevnili jeho důvěru tím, že své odpovědi přizpůsobí reakcím dítěte: “Fakt? Já taky nesnáším matiku!” Dítě má pak pocit, že našlo kamaráda, se kterým sdílí stejné zájmy. 

3. Chatování o důvěrných věcech 

Po chvilce chatování o obecných věcech se predátoři zaměří v soukromých zprávách na rodinnou situaci. Obvykle se ptají na věci typu: Jsou tví rodiče pořád spolu? Nebo jsou rozvedení? Kolik máš sourozenců? S kým bydlíš? V tuto chvíli se predátor snaží získat informace o osobním životě dítěte a jak moc se o něj rodiče starají. 

4. Sexuální konverzace

Ve chvíli, kdy predátor naváže osobní vztah s dítětem, začne pokládat sugestivní a sexuální otázky: Máš kluka nebo holky? Jsi na holky nebo na kluky? Už jsi někdy měl(a) sex?

5. Sexuální fotky

Jakým způsobem požádá predátor dítě o fotku? Jednoduše: “Poslal(a) bys mi svou fotku?” Dítě se obvykle zeptá: “Jako jakou?” A v ten moment začne predátor prosit dítě o cokoliv, co je dítě ochotné mu poslat.

6. Sexuální videa

V tuto chvíli začíná sexuální vykořisťování. Jakmile predátor získá důvěru dítěte, které mu pošle fotku například v plavkách nebo něco mnohem odvážnějšího, využije to proti němu. Začne tedy dítěti vyhrožovat: “Pokud mi nepošleš video, jak děláš tohle, pošlu tyhle fotky tvým rodičům, přátelům, spolužákům atd.” Dítě se mnohdy podvolí ze strachu, a tak se stane obětí sexuálního zneužívání. 

Poznámka: Celý tento proces jen výborně zachycen v již zmíněném dokumentu V síti. Spousta dětí pak neví, jak se z problému dostat, a bojí se jít za rodiči, protože by se na ně zlobili. 

Co dělat v případě, když si dítě píše s predátorem? (zdroj: Film V síti)

1. Svěřit se s problémem

Jako dítě

Pokud jsi v komunikaci se sexuálním predátorem a dostalo se to tak daleko, že už tě začal vydírat, neprodleně se svěř se svým problémem. Ideálně se svěř rodičům. Můžeš se ale také přímo obrátit na policii, na poradnu E-bezpečí, nebo napiš nám

Jako rodič

Pokud se vám dítě svěří se svým problémem, je třeba mu okamžitě nabídnout pomoc. Dítě musí vědět, že na řešení problému není samo a že jste mu oporou. V tento moment nemá smysl dítě trestat nebo ho kárat za to, co udělalo, protože se tím pouze zvýší stresová zátěž, kterou prožívá. Zároveň jako rodič ničeho zásadního nedosáhnete – sice možná ulevíte sobě, ale dítěti neprospějete. Naopak se ho snažte uklidnit tím, že mu poskytnete maximální pomoc a podporu a pomůžete mu situaci řešit.

2. Přerušte komunikaci s predátorem

Je zapotřebí přerušit veškerou komunikaci s predátorem. Ten se bude snažit dítě ovlivnit, pravděpodobně jej bude vydírat nebo mu vyhrožovat. Na tyto podněty nereagujte! Nikdy však pachatelův účet neblokujte, ponechte ho mezi přáteli/kontakty dítěte.

3. Sesbírejte veškeré důkazy o komunikaci 

Veškerou komunikaci s predátorem zálohujte, včetně všech fotografií či videí, profilu pachatele, seznamu jeho přátel a dalších souvisejících materiálů. Vše stačí uložit například do dokumentu ve Wordu či jiném textovém editoru. Vhodné jsou také snapshoty/screenshoty obrazovky počítače či mobilu a jakékoliv další související materiály.

4. Věc oznamte policii 

Všechny důkazy předejte na policii, ale neinformujte o tom predátora/pachatele. Oznámení je možné podat na kterémkoli oddělení policie, a to ústně či písemně. Může jej podat kdokoli, nikoli pouze poškozený. 

Policie bude potřebovat vědět, co se stalo a kde se to stalo. Zajistí dodané důkazy, zajistí si od oznamovatele souhlas s přístupem do internetových služeb (například profilu dítěte) a začnou věc prošetřovat. Pokud nechcete kontaktovat policii přímo, můžete využít i různých anonymních poraden, které jsou s policií propojeny (například poradna E-bezpečí) a jsou schopny konzultovat vaši situaci.

Online kurz pro rodiče

V rámci projektu NePornu jsme připravili online kurz pro rodiče, který jim má ukázat, jak mohou chránit děti před nebezpečím online pornografie. Spousta principů ovšem lze aplikovat také na situaci, kdy děti komunikují se sexuálním predátorem. 

Pokud se chcete dozvědět více, jak můžete své děti chránit online, přihlašte se do našeho online kurzu zdarma. A pokud byste potřebovali s něčím poradit, neváhejte se na nás obrátit.