Partneři

V rámci NePornu se snažíme spolupracovat s dalšími organizacemi i jednotlivci. Díky tomu se nám daří lépe rozšiřovat pomoc o problematice závislosti na pornografii, a také díky domu můžeme neustále zlepšovat pomoc, kterou nabízíme.

Terapie Písek

Mgr. Petr Fulier je odborný psychoterapeut, který je členem České asociace pro psychoterapii.

Pro NePornu především zajišťuje odbornou supervizi e-koučům a občas píše články. Pokud naši klienti potřebují odbornou pomoc, Petr Fulier je jedním z odborníků, na které je odkazujeme. 

Integrity mentor

Jakub Vopelák si prošel terapeutickým výcvikem a ve své praxi se zaměřuje především na klienty závislé na sexu a pornografii. 

V rámci NePornu funguje také jako e-kouč, a pomohl nám vytvořit koncept místních podpůrných skupin Anonymních pornoholiků. V rámci těchto podpůrných skupin také vytvořil školení pro vedoucí Anonymních pornoholiků.

Škola pro život | KAM

Škola pro život je lektorský projekt organizace KAM. Ve své nabídce má spoustu lektorských programů pro školy a nabízí kvalitní vzdělávání lektorů po celé ČR.

Jelikož je průměrný věk, kdy je dítě poprvé vystaveno pornografii, 11 let, vytvořili jsme v rámci naší spolupráce lektorský program o pornografii, který chceme postupně nabízet školám a dalším lektorům. 

Kurzy Codex

Kurzy Codex jsou platforma pro vytváření online kurzů. V rámci NePornu vytváříme na této platformě všechny naše bezplatné online kurzy.

Kurzy Kodex v České republice spravuje křesťanská organizace HledamBoha.cz.

Tlakový Hrniec

Tlakový Hrniec je lektorská organizace, která působí na Slovensku a která se zaměřuje na vzdělávací programy týkající se zdravých a láskyplných vztahů. 

Od roku 2022 jsme navázali spolupráci v oblasti rozšiřování povědomí ohledně problematicky pornografie. 

JARON Ministries International

JARON Ministries International je mezinárodní křesťanská organizace se sídlem v USA. Díky tomuto partnerství můžeme shánět dárce v USA, kteří pak obdrží místní potvrzení o daru.

Teen Challenge

V České republice žije více než 1 milion lidí závislých na alkoholu, drogách nebo hazardu a vedle nich, mnoho rodičů, partnerů, přátel tím trpí a hledá pomoc pro své blízké. Bez pomoci představují závislosti neřešitelný problém.

Posláním Teen Challenge je pomoci závislým lidem najít smysl, sílu a motivaci vrátit se zpátky do života bez závislostí. 

Významní dárci

Na tomno místě bychom chtěli obzvláště poděkovat těmto dárcům za finanční podporu projektu NePornu. Jedná se o jednotlivce, organizace či nadace, které projekt podpořili. 

Ageus Reha

Firma Ageus Reha, s. r. o. se soustředí na vývoj, výrobu a prodej pomůcek pro vozíčkáře již od roku 1996. V současné době vyváží své výrobky prakticky do celého světa. 

Od roku 2021 se firma Ageus Reha zařadila mezi významné dárce projektu NePornu. 

3W Foundation

3W Foundation spolupracuje s organizacemi, které svou činností přinášejí pozitivní společenské změny a podporují v lidech solidaritu a starost o druhé. Do jejich přístupu k dobročinnosti se promítají obecně platné hodnoty vycházející z křesťanství. Kladou důraz na strategickou filantropii s cílem vidět maximální dopad v podporovaných oblastech.

V roce 2022 podpořili překlad a vydání knih Dobré obrázky, špatné obrázky.

Na roky 2024-2025 nám byla přislíbena podpora na zaměstnání nových regionálních procovníků. 

Další doporučené stránky

Zde nabízíme přehled dalších užitečných stránek. Některé z nich se věnují přímo problematice pornografie, takže představují výborný zdroj dalších informací. Jiné se zase věnují oblastem, které nějakým způsobem souvisí z problematikou závislosti na pornografii. 

Covenant Eyes

Na stránkách Covenant Eyes najdete jeden z nejlepších blokovacích a vykazatelnostních programů na trhu.

Enough is Enough

Tato organizace bojuje proti zneužívání dětí na internetu. Najdete zde užitečné výzkumy a statistiky. 

Fight the New Drug

Na jejich stránkách najdete spoustu zajímavých článků a životních příběhů lidí, co si prošli závislostí. 

Child Rescue Coalition

CRC je mezinárodní organizace, která stopuje sexuální predátory na internetu a snaží se předcházet zneužívání dětí. 

Manželské večery

Pornografie může poničit váš partnerský vztah. Kurz Manželských večerů může pomoci v jeho obnově. 

Qustodio

Jedná se o nástroj rodičovské kontroly, díky kterém lze chránit děti před pornografií. Rodičům ho velmi doporučujeme. 

Your Brain on Porn

Zakladatelem webu je Gary Wilson, který je známý svou přednáškou na TEDx Talk a výzkumem PIED.

Poděkování

Jelikož se jsme nezisková organizace, používáme spoustu bezplatných nebo levných nástrojů. Proto bychom chtěli poděkovat jednotlivým stránkám, že můžeme využívat jejich služby.

Zároveň poděkování patří i dalším organizacím nebo firmám, které nás podpořili například hmotným darem. 

Darujme.cz

Tento portál s nízkými poplatky nám umožňuje pořádat sbírky.

Canva

Výborný nástroj na vytváření grafiky, obzvláště pro sociální sítě. 

Pexels

Z tohoto portálu používáme fotky k našim příspěvkům – vše zdarma. 

Unsplash

Další výborný portál, ze kterého využíváme úžasné fotky zdarma. 

Flaticon

Zde najdete skvělé ikony pro váš web zdarma, když na ně odkážete. 

Google

Google nabízí úžasnou podporu neziskovým organizacím! 

Knihy Dobrovský

V roce 2023 jsme od nich dostali několik poukazů zdarma pro naše dobrovolníky.

Jesenická čokoláda

V roce 2023 nám poskytli slevu na nákup odměn pro naše dobrovolníky.