V dnešní době je poměrně oblíbený názor, že pornografie slouží k obohacení sexuálního života. Existují dokonce sexuologové, kteří využívají pornografii v párové terapii, přičemž jejich cílem je zlepšení sexuálního života. V mnohých rozhovorech pak mluví o tom, že porno je dobrý sluha, ale zlý pán. V rozumné míře prý může porno pomoci rozvinout nebo uchopit vlastní sexualitu a obohatit sexuální život obecně, když se člověk nechá pornem inspirovat. 

Na sociálních sítích se také často setkáváme s tímto názorem. Existují páry, kde se oba dívají na porno společně, a u toho mají sex. Hlavně muži, ale i ženy, si pochvalují, jak jim to funguje a že porno je v tomto ohledu super. U porna se vždy pěkně naladí a sex je prý mnohem lepší. 

Jak to tedy je? Slouží porno k obohacení sexuálního života, nebo mu spíše škodí? 

O čem je vlastně sex?

Než se pokusíme odpovědět na otázku, zda porno sexuálním životu škodí nebo ho obohacuje, zamysleme nad tím, o čem je vlastně sex. Nebo co je vlastně smyslem sexu? 

Mnoho lidí by na tomto místě začalo mluvit o fyzickém aktu, při kterém dochází k vyvrcholení a uspokojení svých potřeb. Často se o sexu mluví jako o základní fyziologické potřebě na Maslowově pyramidě. Jenže moderní výzkumy ukazují, že sex by měl být zařazen na této pyramidě mnohem výše, tj. na úroveň psychologických potřeb, do kterých spadají intimní vztahy. Následný argument mluví za vše: 

“Pokud se nenapijete, když dostanete žízeň, budete mít čím dál tím větší žízeň, až nakonec zemřete. Pokud nebudete mít sex, když ucítíte silnou touhu, nezemřete.”
(Renovating the Pyramid of Needs, 2011)

Prostě a jednoduše, sex není pouze o fyzickém aktu, při kterém se člověk uspokojí. Vědecké výzkumy nás vedou k závěru, že sex je mnohem komplexnější aktivita, která v konečném důsledku vede k prohloubení vztahu s druhým člověkem. Vede k hlubší intimitě a napojení se na druhého. 

V jednom článku jsme již rozebírali, jakým způsobem působí na člověka hormony, které jsou při sexu vylučovány. Například oxytocin budí potřebu blízkosti a zvyšuje pocit důvěry. Norepinefrin nám zase pomáhá více se naladit na našeho sexuálního partnera, protože si díky němu lépe pamatujeme jeho detaily. 

Když si to shrneme, tak smyslem sexu není “přežít”, protože žít se dá i bez sexu. Smyslem sexu je prohlubování vztahu mezi partnery. To už se tedy bavíme o psychologické potřebě, která je na seznamu potřeb mnohem výše. 

Jak porno obohacuje náš sexuální život? 

Pokud tedy vyjdeme z předpokladu, že smyslem sexu je prohloubení vztahu, a ne pouhé “pudové” uspokojení na fyziologické úrovni, můžeme si položit otázku, jakým způsobem tomu napomáhá porno. Jakým způsobem obohacuje porno náš sexuální život, potažmo partnerský vztah? 

Porno jako zdroj informací či inspirace 

Obhájci pornografie používají různé argumenty. Výzkumy například ukazují, že pro spoustu dospívajících je pornografie hlavním zdrojem sexuální výchovy. Sexuologové tvrdí, že se lidé mohou v pornu inspirovat nebo odhalit své sexuální preference. Jak jsme již zmínili, odborníci se snaží poukázat na to, že pornografie je dobrý sluha, ale zlý pán. 

Nicméně výzkumy zároveň ukazují, že lidé mají větší tendence vnímat druhé pouze jako sexuální objekty, které slouží pro vlastní uspokojení. Tomuto se sice dá částečně předcházet kvalitní sexuální výchovou, ale ta je na spoustě místech stále velmi nedostatečná. Takže pornografie v tomto směru nepomáhá budovat partnerský vztah. 

Také je nutné si uvědomit, že existují kvalitnější zdroje, ze kterých se lidé mohou dozvědět více o své sexualitě a sexuálních preferencích. Všichni se shodnou na tom, že pornografie nezobrazuje realitu, takže kdyby se podle ní řídilo více lidí, mohlo to by spíše vést k problémům. 

Porno vede k intenzivnějšímu prožívání sexu

Jiní argumentují tím, že pornografie vede k většímu vzrušení při partnerském sexu, a tedy i k většímu potěšení ze sexu samotného. Na toto téma jsme například narazili již kdysi v rozhovoru se sexuoložkou Lucií Krejčovou. Problém je, že studie tato tvrzení nepodporují. 

Ale budeme féroví. Jedna studie ukazuje, že páry, kde oba partneři sledují porno, prožívají intenzivnější potěšení než páry, kde porno sleduje pouze jeden z nich. Jiná studie zase ukazuje, že páry, kde oba sledují porno, trpí méně sexuálními dysfunkcemi než páry, kde se dívá jenom jeden partner. 

Problém u obou studií spočívá v tom, že zároveň jasně ukazují, že páry, kde ani jeden nesleduje porno, prožívají mnohem intenzivnější sexuální uspokojení. A zároveň netrpí žádnými sexuálními dysfunkcemi. Takže i za předpokladu, že oba partneři budou sledovat porno společně, páry, kde nesleduje porno ani jeden z partnerů, na tom budou ještě lépe. 

Navíc se tu nabízí ještě jedna otázka: Pokud potřebujeme porno k tomu, abychom se “navnadili” na sex – tedy potřebujeme sledovat někoho jiného, jak má sex – co to vypovídá o kvalitě našeho vztahu? Obzvláště v případě, kdy nezvládneme mít sex bez toho, aniž bychom se nejprve naladili u porna. 

Jak porno ničí náš sexuální život?

Na tomto místě by se hodila ironická otázka: Kde začít? 

Neschopnost najít si partnera/partnerku

Když začneme popořadě, tak první věcí je, že spousta konzumentů pornografie má potíže najít si partnera či partnerku. Na tomto místě asi nemusíme vysvětlovat, jak tato situace ničí sexuální život jedince. 

V rámci NePornu nám píše spousta klientů, kterým je i přes 30 let, že si stále nejsou schopní najít partnerku. Obecně je pro ně náročné komunikovat s opačným pohlavím. Také Philip Zimbardo ve své knize Odpojený muž, ukazuje na tento problém, nebo také na skutečnost, že mnozí muži ani nejeví zájem o budování vztahu. Protože vztah je mnohem náročnější než si pustit porno na mobilu a uspokojit se. 

Porno jako forma nevěry 

Na našem webu jsme již psali o tom, že partneři mohou považovat sledování porna také za formu nevěry. V takových případech pak dochází ke ztrátě důvěry, což rozhodně nepřispívá žádnému vztahu. A to ani nemluvíme o tom, že podle některých výzkumů zvyšuje sledování pornografie riziko nevěry v reálném životě. 

Nižší spokojenost se sexuálním partnerem

Jedna studie ukázala, že sledování pornografie obecně snižuje spokojenost se sexuálním partnerem. Sledování pornografie podle této studie přispívá k nižšímu sexuálnímu uspokojení ve vztahu a nespokojeností s partnerovou náklonností, fyzickým vzhledem a sexuálním výkonem. To je často spojené s tím, že lidé, kteří sledují porno, mívají nereálná očekávání od svých sexuálních partnerů. 

Porucha erekce či vzrušivosti 

Stále více mladých mužů do 30 let trpí problémy s erekcí. Hlavním důvodem je především nadměrná konzumace pornografie. Jejich mozek totiž není při běžném sexuálním styku stimulován tak intenzivně, jako při sledování porna. No a důsledkem toho jsou pak problémy s erekcí nebo nezájem o sex jako takový. 

V poslední době se začíná ukazovat, že tímto problémem trpí i ženy. Spousta žen má problém se vzrušit při klasickém sexu ze stejného důvodu jako muži. Běžný sexuální styk prostě není dost intenzivním podnětem pro mozek. 

Porno ochuzuje náš sexuální život 

Když se na to podíváme komplexně, docházíme k závěru, že porno spíše ochuzuje náš sexuální život. Jasně, člověk u porna může uspokojit prakticky jakoukoliv sexuální fantazii. Může si i rozšířit obzory možností. Ale k čemu mu to pak bude, když možná ani nebude schopen si to vyzkoušet v praxi? 

A pokud je tedy cílem sexu hlubší intimita s partnerem, pak porno tuto intimitu spíše ničí, a tím ničí i náš sexuální život. O jeho obohacování se tedy rozhodně nemůžeme bavit. 
Pokud vás náš článek zaujal, doporučujeme si přečíst knihu Mýty o pornu od Matta Fradda.