V dnešní době je někdy obtížné definovat, kde vlastně leží hranice mezi nahým uměním a pornografií. Pornografický průmysl se nás snaží přesvědčit, že porno je jen jiná forma umění nebo že navazuje na nahé umění. A to celé se nám ještě více zamotává, když některé formy běžně uznávaného umění působí silně pornografickým dojmem. 

V tomto článku se zkusíme podívat na to, jaký je rozdíl mezi uměním a pornografií. Zároveň si ukážeme, jakým způsobem můžeme tento rozdíl popsat dětem při rozhovorech o tomto ožehavém tématu. Tím chceme navázat také na knížky Dobré obrázky, špatné obrázky, které vyjdou v červnu a které nabídnou rodičům více zdrojů, jak o tomto tématu mluvit s dětmi. 

Co konkrétně to vyobrazuje? 

Knížka Dobré obrázky, špatné obrázky – pro nejmenší dětem přináší jednoduchou definici pornografie, podle které pornografie zobrazuje intimní partie lidí. 

Někteří by mohli namítnout, že přece existuje rozdíl mezi uměním, které vyobrazuje nahá těla, a pornografií. A mají rozhodně pravdu. Musíme ale pamatovat, že se jedná o jednoduchou definici pro děti ve věku 3-6 let. Už verze pro starší děti (7-11 let) ukazuje, že je rozdíl mezi nahým uměním nebo ilustrací anatomie v učebnici a mezi pornografií. Čímž jsou děti starší, tím více jim můžeme pomáhat rozumět nuancím této definice. 

Postupně se můžete s dětmi zaměřit na to, co daný obrázek nebo umění konkrétně vyobrazuje a za jakým účelem. Obecně se má za to, že umění je tvořeno za účelem obohacení pozorovatele. Vede jej k zamyšlení, údivu, novému poznání nebo ocenění krásy. V rámci nahého umění například vidíme, že se umělec zaměřoval na vyobrazení krásy celého lidského těla. Můžeme si vybavit například Michelangelovu sochu Davida nebo Cavallinův obraz Kojící Madony. A pak tu máme učebnice, které vyobrazují nahého člověka, čímž se zase snaží vzdělávat o anatomii lidského těla. 

Na druhé straně stojí pornografie, jejímž hlavním záměrem je docílit sexuálního vzrušení a uspokojení pozorovatele, mnohdy bez jakékoliv přidané hodnoty. Zároveň je zde silné zaměření na samotný sexuální styk nebo na intimní partie. V rámci fotografií mohou být lidé vyobrazováni v sexuálně provokativních pozicích. A v rámci psané pornografie je zase velmi podrobně popisován sexuální akt. 

Umění a pornografie se tedy liší nejen v tom, co a jakým způsobem vyobrazují, ale také v tom, za jakým účelem to vyobrazují. A to se dostáváme k dalšímu bodu, jak můžeme dětem vysvětlit rozdíl mezi uměním a pornografií. 

Jaké pocity to v nás vyvolává? 

Když víme, jaký je účel umění a pornografie, můžeme dětem pomoci porozumět rozdílu mezi těmi dvěma světy na základě pocitů, které v nich daný obrázek bude vyvolávat. 

Jelikož se umění soustředí na celého člověka, povede spíše k zamyšlení nebo otázkám. Učebnice anatomie může vyvolávat otázky o tom, jak funguje lidské tělo. Již zmíněný obraz kojící matky může vyvolávat otázky, jak se krmí miminka. 

Na druhou stranu víme, že pornografie v nás vyvolává silné sexuální pocity, na které děti nejsou z vývojového hlediska připravené. Většina dětí může při pohledu na pornografii cítit znechucení, šimrání v podbřišku nebo také zvědavost. Samy děti to pak popisují tak, že nedokáží dostat pornografické obrázky z hlavy a chtějí jich vidět víc

Jenže některé děti mohou mít potíže s vyjádřením toho, co cítí. Přece jen se to teprve učí. Jako rodiče jim tedy můžeme pomoci tím, že se jich zeptáme konkrétně, co v nich daný obrázek vyvolával za pocity. Například se můžeme zeptat: “Cítil/a jsi šimrání mezi nohama? Znechucovalo tě to, co jsi viděl/a? Máš teď touhu vidět víc takových obrázků? Zaujalo tě to natolik, že to teď nemůžeš dostat z hlavy?” 

Někdy může být pro děti zase náročné o tom mluvit nebo to popsat slovy. Dobrý trik, který můžete použít, je, že si vezmete obrázky smajlíků a necháte děti, aby vybraly ty, které nejlépe popisují, jak se cítily. Děti to navíc bude i bavit a budou tím ochotnější o tomto tématu více mluvit. 

Určitě je důležité znát rozdíl mezi tím, co vyobrazuje umění a co zase pornografie. Ale když jsou děti trochu starší, třeba na prvním stupni základní školy, je dobré přidat více nuancí. Nejde pouze o to, zda jsou vyobrazeny intimní partie, ale také o pocity, které v nich daný obrázek vyvolává. 

Děti nejsou dospělí

Zároveň si rodiče musí uvědomit, že to, co dospělí nepovažují za pornografii, může být pornografií pro děti. Může se například jednat o filmy nebo seriály se sexuálními scénami, které nejsou přístupné mladistvým. A to nutně nemluvíme o seriálu Hra o trůny, který i někteří dospělí vnímají jako fantasy s pornografickým obsahem. Stejně tak i nějaký typ umění může být pro děti pornografií. 

Dospělí si tuto skutečnost často neuvědomují, a tak nechávají děti sledovat i snímky, které jsou oficiálně mládeži nepřístupné. Pokud máte tu zkušenost, zkuste si vybavit, jak jste se jako děti cítili, když v televizi běžela postelová scéna a vedle vás na gauči seděli rodiče. Pro děti jsou už takové scény vzrušující, ale zároveň nepříjemné. 

Když budou děti vystavovány sexuálně explicitním scénám, může je to potenciálně vést k dalšímu vyhledávání. A všichni moc dobře víme, jak snadno je přístupná hardcore pornografie. 

Děti jsou přirozeně zvídavé a chtějí objevovat nové věci. Na tom není nic špatného. Problém ovšem je, že mnohdy jsou naprosto nepřipravené na to, co na internetu najdou. Pornografie je nebezpečná i pro dospělé, natož pak pro děti. Proto je nezbytné, aby především rodiče varovali své děti před nebezpečím pornografie a pomohli je chránit. 

Jak dětem vysvětlit rozdíl mezi uměním a pornem?

Zde jsou 4 návrhy od Defend Young Minds, jak dětem vysvětlit rozdíl mezi uměním a pornografií:

  1. Když dětem definujete, co to je pornografie, nezaměřujte se pouze na to, co pornografie vyobrazuje, ale také na to, jaké v nás vyvolává pocity. “Když se díváš na takové obrázky, cítíš něco na těle? Například šimrání? Chtěl bys takových obrázků vidět více?”  
  2. Naučte děti, že pornografie se zaměřuje na konkrétní části těla, kdežto dobré a skutečné umění se zaměřuje na celého člověka. “Když se díváš na tento obrázek, máš pocit, že se musíš soustředit na pouze na intimní partie víc než na celé tělo? Z jakého důvodu je daný člověk vyobrazen bez oblečení?” (Například v Sixtinské kapli jsou Adam a Eva v zahradě Eden vyobrazeni bez oblečení, což má hluboký umělecký důvod.) 
  3. Umění vyvyšuje krásu lidského těla a vyobrazuje jej s úctou. Pornografie degraduje lidské tělo na pouhý předmět sloužící k sexuálnímu vzrušení pozorovatele. Můžeme dojít i k závěru, že primárním záměrem umělce nebylo v pozorovateli vyvolat sexuální vzrušení. Na druhou stranu by režisér pornografie byl zklamán, kdyby jeho snímek diváka sexuálně nevzrušoval. 
  4. Dobré a skutečné umění v nás vyvolává něco pozitivního – například nás vede k zamyšlení nad životem, učí nás něco nového nebo nás vede k ocenění krásy. Na druhou stranu pornografie vytváří nebo umocňuje sexuální pocity a vede pozorovatele k sobeckému, až destruktivnímu chtíči. 

  Čím budou děti starší, tím více budou rozumět rozdílům mezi uměním a pornografií. Rodiče jim postupně mohou pomoci vyjasnit nejrůznější nuance týkající se těchto rozdílů. A je v pořádku, když to děti nepochopí hned. V dnešní době je důležité, aby rodiče o tomto tématu s dětmi mluvili pravidelně, přičemž se tyto rozhovory budou postupně vyvíjet. 

  Když jsou děti malé, mohou jim rodiče vysvětlit, že umění je mnohem komplexnější a krásnější než pornografie. V jádru má pornografie pouze jednu funkci: vytvářet intenzivní sexuální pocity, které vedou člověka k tomu, že chce vidět víc. Pornografie nás nevede k hlubšímu zamyšlení a rozhodně nepřistupuje k lidskému tělu s úctou. 

  Budujte vnitřní filtr dětí

  Čím více budou děti rozumět, co je pornografie a jaký má vliv na ně a na jejich vztahy, tím silnější bude jejich vnitřní filtr. Díky němu budou samy schopné odolat a odmítnout pokušení pornografie. A jako rodiče můžete pomoci dětem s budováním tohoto vnitřního filtru. 

   1. Vzdělávejte sami sebe. K tomu mohou sloužit články na našem webu, online kurz pro rodiče nebo další literatura na toto téma
   2. Vzdělávejte své děti. Především se s nimi nestyďte toto téma otevřít. Jako pomůcku můžete použít knížky Dobré obrázky, špatné obrázky