Na našich stránkách nijak neskrýváme fakt, že za projektem NePornu stojí křesťané. Možná i kvůli tomu se často setkáváme s postojem, že proti pornu vystupujeme jenom proto, že jsme křesťané. Spousta lidí má jednoduše představu, že proti pornu bojují pouze lidé s náboženským přesvědčením, protože sledovat porno je přece normální. “Každý se na to kouká”, obzvláště tedy v České republice. Takže když vystupujeme proti pornu, je to jednoduše proto, že jsme “puritáni, pánbíčkáři a moralisté”. 

Ačkoliv křesťanství utváří náš etický základ ve vztahu k pornografii, v naší argumentaci se opíráme čistě o fakta a odborné články. Zároveň nechceme nikomu vnucovat, že by se neměl na porno dívat, ale chceme na základě vědeckých výzkumů upozorňovat na rizika spojená se jeho sledováním. A především chceme nabízet pomocnou ruku těm, kteří se chtějí závislosti na pornu zbavit. 

Je ovšem pravda, že proti pornu bojují pouze lidé s náboženským přesvědčením? O jaké argumenty se opírají hnutí proti pornu (včetně projektu NePornu)? A jakou roli v tomto celém procesu hraje víra či náboženské přesvědčení? 

Kdo bojuje proti pornu? 

Nejprve je zapotřebí si přiznat, že opravdu spousta známých organizací, které bojují proti pornu, mají nějaké náboženské pozadí. Mezi ty nejznámější patří například organizace Fight the New Drug, Covenant Eyes, XXXChurch nebo Love is More. A samozřejmě i my přiznáváme, že za projektem NePornu stojí křesťané. 

Nicméně není pravda, že proti pornu bojují pouze lidé s náboženským přesvědčením. 

Prakticky nejznámějším odpůrcem porna je hnutí NoFap. Hnutí NoFap založil v roce 2011 Alexander Rhodes, který sám sebe označuje za agnostika, stejně jako většina členů jeho fóra. Obdobně je na tom také Gary Wilson, který založil celosvětově známý web Your Brain on Porn

V současné době se po celém světě zakládají podpůrná fóra pro lidi, kteří si uvědomují, že porno negativně ovlivňuje jejich život, a tak s ním chtějí přestat. A rozhodně se nejedná pouze o “úzkoprsé náboženské fanatiky”. V České republice vzniklo také jedno takové fórum (Život na pornu), které není nábožensky založené a kde si lidé vedou deníky, které jim pomáhají v procesu abstinence od porna. 

O co se odpůrci porna opírají?

Hnutí NoFap vzniklo v podstatě jako pokus. Lidé se jednoduše začali motivovat k tomu, aby se přestali dívat na porno. Účastníci tohoto “pokusu” na sobě začali postupně pozorovat pozitivní změny. Například se jim zvedlo sebevědomí v sociálních interakcích, dovedli se více soustředit, měli více energie a zlepšil se jim sexuální život. 

Podobně k otázce pornografie přistoupil již zmíněný Gary Wilson, který na svých stránkách publikuje články a odborné výzkumy. Jeho “velký experiment” se zabýval otázkou erektilní dysfunkce u mladých mužů, přičemž se ukázalo, že hlavním problémem bylo opět porno (PIED). Tento fenomén rozebírá spolu s dalším lékaři v jednom svém odborném článku

V dnešní době se obecně hnutí proti pornu opírají o celou řadu životních příběhů lidí, kteří si prošli závislostí na pornu, a o odborné články, které se věnují otázce pornografie. Ani žádné seriózní náboženské hnutí vám v dnešní době nepředloží argument typu “protože to říká Bible” nebo “protože to říká Bůh”. Pokud si budete pozorně pročítat články těchto hnutí, opírají se o fakta, odborné studie a životní příběhy lidí. 

I v rámci projekt NePornu se snažíme prezentovat výsledky odborných studií. Snažíme se v tom být objektivní, a tak dáváme prostor také opačným názorům, aby si lidé mohli sami utvořit názor. Ale především nám nejde o to, abychom komukoliv cokoliv zakazovali. Snažíme se rozšiřovat povědomí o tom, že porno může představovat reálný problém, ale především nabízíme pomoc těm, kteří mají problém a chtějí něco změnit. 

Jak ovlivňuje náboženské přesvědčení vnímání porna? 

V souvislosti s tímto mýtem se také často objevuje názor, že lidé s náboženským přesvědčením vnímají porno negativně, takže pak akorát trpí výčitkami a pocity viny. Tento fenomén potvrzují i odborné výzkumy, které ukazují, že lidé s náboženským přesvědčením vnímají mnohem častěji, že jejich sledování porna představuje problém (např. Leonhardt, Willoughby & Young-Petersen, 2017). To někdy vede ke zjednodušenému závěru, že kdyby lidé v nic nevěřili, neměli by problém. 

Tento postoj je v celku přirozený. Pokud se člověk hlásí k nějakému náboženství, v němž existují určitá morální pravidla, a pokud daný člověk bere své náboženství vážně, je přirozené, že s těmito pravidly bude souhlasit. Nicméně se to moc neliší od lidí, kteří se nehlásí k žádnému náboženskému vyznání a kteří si došli k tomu, že je porno negativně ovlivňuje. Například již zmiňovaní lidé na podpůrných fórech NoFap. 

Jak ukazuje již zmíněný výzkum, pokud někdo vnímá porno jako problém, bude samozřejmě více vnímat, že má porno negativní dopad na jeho život. Lidé s náboženským přesvědčením tedy vnímají porno “automaticky” jako problém, ale do stejného bodu mohou dojít i lidé bez náboženského přesvědčení. Buď je přesvědčí odborné výzkumy a statistiky, nebo si na základě vlastních zkušeností dojdou k závěru, že mají problém. 

V konečném důsledku je zde rozhodující, zda si člověk přizná, že má problém. Což je v podstatě největší překážka u jakékoliv závislosti. 

Jakou roli hraje v procesu uzdravení víra? 

Ačkoliv je víra mnohdy vnímána jako něco negativního ve vztahu k pornografii a sexualitě obecně, výzkumy ukazují přesný opak. Víra v Boha či Vyšší sílu hraje velmi klíčovou roli nejen v procesu uzdravení ze závislosti, ale také v rámci prevence. Zde je závěr jedné přehledové studie: 

Ačkoliv negativní zkušenosti s náboženstvím (např. sexuální zneužívání ze strany duchovních a další ohavné příklady) přispěly ke zneužívání návykových látek u některých obětí, vezmeme-li v potaz, že více než 84 % vědeckých studií ukazuje, že víra představuje pozitivní faktor v rámci prevence a léčby závislosti, a pouhé 2 % studií ji vnímá jako rizikový faktor, docházíme k závěru, že náboženství a spiritualita jsou výjíměčně silným, nedílným a nepostradatelným zdrojem v rámci prevence a léčby závislosti na návykových látkách. Víra hraje klíčovou roli při léčbě mysli, těla a ducha.” (Grim & Grim, 2019)

Ačkoliv studie mluví především o látkových závislostech, přičemž pornografie spadá do kategorie nelátkových závislostí (případně kompulzivního jednání), je možné její výsledky vztáhnout také na závislost na pornu. Oporou tohoto tvrzení mohou být i výsledky podpůrných “dvanácti krokových” skupin. 

Již zmiňovaná studie například ukazuje, že program Anonymních alkoholiků, který je založený na víře v Boha či Vyšší sílu, má velmi pozitivní výsledky. Tímto programem se inspirovaly další skupiny, mezi ně patří také například Anonymní sexholoci nebo Anonymní pornoholici. Tyto programy kombinují dva faktory, které jsou považovány za nejdůležitější v rámci uzdravení se ze závislosti: víru v Boha či Vyšší sílu a podporu druhých lidí (= budování vztahů). 

Náboženské přesvědčení tedy vede lidi k tomu, že si spíše přiznají, že mají s pornem problém, ale zároveň představuje toto přesvědčení velmi silnou motivaci s tím přestat. Problém může nastat  především v silně konzervativním náboženském prostředí, kde je toto téma tabu, protože lidé pak mají pocit, že o svém problému nemohou mluvit, a tím pádem jsou na to sami. Pokud se ovšem zkombinuje náboženské přesvědčení s podporou v rámci náboženské komunity, jedná o silný zdroj při léčbě a prevenci závislosti na pornu. 

Shrnutí 

Není pravda, že pouze lidé s náboženským přesvědčením bojují proti pornu. Spousta lidí bojuje proti pornu, protože na základě osobních zkušeností nebo odborných výzkumu dospěli k závěru, že porno jejich životu objektivně neprospívá. Navíc všechna seriózní náboženská hnutí zakládají svou argumentaci na odborných výzkumech a životních příbězích lidí. 

Zároveň je zapotřebí dodat, že náboženské přesvědčení hraje velmi podstatnou a pozitivní roli v procesu abstinence. Důvod je poměrně jednoduchý: Kromě objektivních faktorů navíc dodává člověku další rozměr motivace, a to v podobě Boha či Vyšší síly, která člověka přesahuje a která mu v procesu uzdravení pomáhá. Tím netvrdíme, že bez náboženského přesvědčení není možné dosáhnout uzdravení, ale pouze říkáme, že lidem dává další motivaci s pornem přestat. 


Pokud vás náš článek zaujal, doporučujeme si přečíst knihu Mýty o pornu od Matta Fradda.