Když lidé abstinují od sledování pornografie, prochází si něčím, čemu se v NoFap komunitě říká “restart mozku”. V podstatě se jedná o proces uzdravení ze závislosti na pornu a souvisejících příznaků, včetně sexuálních dysfunkcí.

Obecně se udává, že tento proces trvá přibližně 2-6 měsíců. To spoustu lidí děsí, protože si nedokáží představit, že by tak dlouho vydrželi bez porna. To samozřejmě může ovlivnit úspěšnost restartu, protože pokud vám daný cíl připadá nedosažitelný, bude pro vás obtížné udržet si motivaci.

A s tím vším se pojí jedna velká otázka, která je mnohdy předmětem sporů v NoFap komunitě: “Mám si počítat dny, jak dlouho abstinuji, nebo ne?” Pomáhá si dny počítat, nebo je to spíše na škodu?

Splnitelné cíle

Spousta lidí má mylnou představu, že když se s pornem rozhodnou skončit, udělají to jednou provždy. Jenže ve skutečnosti většina lidí nefunguje způsobem, že se jednoho dne rozhodnou dívat se na porno, a tak už se na něj nikdy nepodívají. Obzvláště pokud se jedná o skutečnou závislost.

Proto je dobré si nastavit nějaké jasné cíle, které budou zároveň dosažitelné. Když si závislý člověk řekne, že už se do konce života nikdy nepodívá na porno, jedná se o nereálný cíl. Doposud bylo porno podstatnou součástí jeho života, takže se ho nezbaví ze dne na den. Naopak se musí naučit, jak žít bez porna, a to zabere nějaký čas a úsilí.

Jelikož restart mozku trvá v průměru 3 měsíce, spousta lidí si automaticky nastaví, že se nebude na porno dívat 90 dní. Jenže i to může být v případě závislého člověk nereálný cíl. Je už o něco konkrétnější, ale přesto obtížně dosažitelný.

Proto je dobré začít zlehka. Pokud se někdo dívá na porno každý den, může pro něj být úspěch, když zvládne 7 dní bez porna. Úvodní výzva tedy může být pro každého trochu jiná, ale obecně doporučujeme, aby jste si na začátek nastavili 14 dní nebo 1 měsíc. Nejedná se o nereálnou dobu, ale zároveň to pro mnohé bude výzva.

Následně můžete tuto úvodní výzvu prodlužovat, abyste se postupně dostali na 90 dní (nebo víc, podle toho, kolik budete potřebovat).

Počítat či nepočítat

Z toho, co jsme zatím napsali, je asi jasné, že počítání dnů je v tomto procesu důležité. Lidé na fórech často argumentují tím, že je dobré si dny nepočítat, protože cílem není dosáhnout nějaké magické hranice, ale zbavit se touhy po pornu. Ideální je tedy zaměřovat na to, aby člověka přešla chuť na porno, a v tom mu prý počítání dnů nepomůže.

Ačkoliv se určitě jedná o ideální stav, člověk se k němu musí nějakým způsobem dopracovat. A pokud k tomuto ideálu nevede žádná jasná cesta, jak se k němu má závislý člověk dostat?

V rámci projektu NePornu.cz tedy zastáváme postoj, že je potřeba někde začít. Začátky jsou vždycky těžké a k ideálu vede ještě dlouhá cesta. A proto je dobré nastavit si na cestě k ideálnímu stavu menší cíle, které vás utvrdí v tom, že jste na dobré cestě.

Proto doporučujeme začít tím, že si v kalendáři označíte den, kdy jste s restartem začali. Následně si nastavte úvodní výzvu (například 1 měsíc), kterou postupně prodlužujte, dokud se nedostanete na 90 dní. A poté se klidně na počítání vykašlete.

Pokud zvládnete 90 dní bez porna, během kterých si například vybudujete nové návyky a naučíte se pracovat s tím, když vás přepadne touha po pornu, pak není potřeba dál počítat. Prvních 90 dní pro vás může počítání představovat motivaci, abyste se dostali přes krizové období. Když ovšem pokračujete v počítání i potom, vystavujete se riziku, že neustále bude přemýšlet, že se nechcete dívat na porno, až se na něj podíváte.

Co bude dál?

Zároveň ale musíte pamatovat na to, že 90 dní není hlavní cíl. Jedná se pouze o dosažitelný cíl, abyste se dostali přes náročné období. Co ovšem bude dál, když dosáhnete 90 dní?

Spousta lidí si vytvoří plán, pomocí kterého dosáhnou 90 dní, ale když toto období uplyne, ocitnout se bez plánu. Najednou se ocitnou ve vakuu a spoustu lidí to stáhne opět k pornu, protože nejsou připraveni. Přestanou se tolik hlídat a můžou se vrátit na začátek.

Kromě krátkodobých a splnitelných cílů byste měli mít nastavené také ty dlouhodobé. Pamatujte na to, že 90 dní představuje pouze začátek. Využijte je tedy zároveň k tomu, abyste se připravili na život bez porna.

Na cestě ke svobodě

V NePornu.cz nezastáváme pravidlo: “Jednou závislý – navždy závislý.” Jsme přesvědčeni o tom, že člověk může dosáhnout svobody či nezávislosti na pornografii.

Je ovšem důležité si uvědomit, že svoboda neznamená život bez pravidel. Především v první části restartu mozku je důležité nastavit si přísná pravidla. Když se závislý člověk rozhodne přestat sledovat porno, jeho touha po pornu je často silnější než mysl. Pravidla tedy pomáhají člověku dostat se přes složité období a počítání dnů funguje jako forma motivace.

Zpočátku je dodržování pravidel náročné, ale po čase nám přijde naprosto přirozené. A vlastně se dostaneme do bodu, kdy už se tolik na ta pravidla nesoustředíme. Pravidla sice pořád existují, ale už je tolik nezdůrazňujeme, protože je dodržujeme více přirozeně. Už nejsme závislí, ale máme svobodu.