Název:               Hry, sítě, porno: Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty

Autor:               Michaela Slussareff

Rok vydání:     2022 (Jan Melvil, Brno)

Jak už napovídá samotný název knihy Hry, sítě, porno: Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty, je tato kniha určena pro všechny rodiče, aby se dokázali zorientovat v džungli digitálních technologií, na kterých jejich děti v dnešní době vyrůstají. Jejím cílem je poskytnout rodičům potřebné informace a tipy, jak být pro své děti dobrými průvodci v digitálním světě. 

Rozdělení knihy

Celá je rozdělená do čtyř hlavních částí, přičemž autorka již v úvodu říká, že rodiče mohou volně přeskakovat na kapitoly, které třeba zrovna potřebují. Když narazí na nějakou informaci, která je zmíněná jinde v knize, je u ní uveden odkaz, aby se v tom rodiče dobře zorientovali. Na konci každé kapitoly jsou pak uvedeny pro shrnutí hlavní myšlenky, které by si rodiče měli z dané části odnést. 

První část se zaměřuje na všechna vývojová období dítěte, tedy od miminka až po teenagera. Rozebírá odborná doporučení pro jednotlivé věkové kategorie s tím, že zároveň uvádí všechna doporučení do širšího kontextu. V rámci doporučení se hodně opírá také o vývojovou psychologii a nabízí první tipy, jak o digitálních technologiích přemýšlet a mluvit. 

Ve druhé části se autorka věnuje třem konkrétním oblastem, které jsou zmíněné již v názvu knihy: hrám, sítím, pornu. Zde už konkrétně rozebírá vliv těchto konkrétních oblastí na vývoj a zdraví dítěte, přičemž nabízí velmi užitečné tipy, jak o nich přemýšlet a jak o nich mluvit s dětmi. 

Předposlední část pak rozebírá vliv digitálních technologií na vývoj a zdraví dítěte, a to po všech stránkách. Digitální technologie mají svůj přínos, ale bez nějaké regulace mohou mít i negativní dopad na psychické nebo fyzické zdraví dítěte. Při vhodném využívání mohou pomoci urychlit rozvoj dítěte, ale také jej dokáží zpomalit. Takže zde opět najdete spoustu užitečných tipů. 

Poslední část s názvem “Nahraďte digidohady za digidohodu” se zaměřuje na výhody a úskalí regulace digitálních technologií. Nabízí zde závěrečné praktické tipy, jak k technologiím přistupovat a jak nastavovat pravidla v domácnosti. 

V čem je kniha dobrá?

Tato kniha je výborná v tom, že klasická černobílá pravidla či poučky zasazuje do příkladů a situací.. Učí čtenáře přemýšlet o digitálních technologiích v širším kontextu. 

Například v první kapitole, kde se zaměřuje na věkovou kategorii od narození po předškolní věk, nezmiňuje pouze odborná doporučení. Ukazuje také, že sami rodiče musí přemýšlet o několika faktorech, když se rozhodují, zda technologie používat. Musí jednak zvážit obsah, který dítěti povolí. Poté také musí zvážit kontext, ve kterém budou dítěti obsah pouštět. Tedy zda to slouží k rozvoji a zda se budou případně učit společně, nebo zda dítě pouze odloží k mobilu, aby měli klid. A v neposlední řadě je potřeba zvážit i samotné dítě, protože každé je jiné a má specifické potřeby. 

Skvělé jsou na této knížce i praktické tipy, jak konkrétně mohou rodiče svým dětem pomáhat a jak nastavovat pravidla. Nenajdete zde univerzální návod, který by se aplikoval na všechny, ale spíše kostru, jak si pravidla nastavit sami. 

V rámci zaměření NePornu také můžeme ocenit velmi dobře vystihnutou kapitolu o pornu. Kapitola skvěle popisuje, proč je pornografie pro děti nebezpečná a co může způsobovat. Zároveň rodiče povzbuzuje, aby s dětmi mluvili nejen o pornu, ale o sexu obecně. A k tomu má opět několik praktických rad, jak na to, které jsou i odstupňované podle věku dítěte. 

Velmi pozitivní je i to, že je autorka zakotvena v realitě. I přes to, že někdy popisuje ideální stav, tak vybízí rodiče k tomu, aby nepropadali úzkostem v případě nezdarů. Nikoho neodsuzuje, naopak rodiče oceňuje, že jim výchova dětí není jedno, což dokazuje už jen ten fakt, že si tuto knížku koupí. 

Má kniha nějaké slabé stránky?

Pokud někdo hledá návod o 10 bodech, co by měl dělat, aby mu to ve výchově fungovalo, tak ho tahle kniha neuspokojí. Ona to vlastně ani není slabá stránka knížky, ale určitě je dobré to na tomto místě zmínit. Kniha vás prostě nutí o věcech přemýšlet, a i když dává spoustu užitečných tipů, vyžaduje také úsilí na straně čtenáře. 

Možná si jen dovolíme komentář k tomu, že kniha na straně 189-190 zmiňuje, že pornografie není čistě negativní a může mít i nějaké pozitivní dopady v rámci obohacení sexuality. Z našich článků všichni víte, že se jedná o mýtus. Nicméně autorka se snaží být korektní a vychází z některých dalších analýz, které jsou ovšem velmi specifické. Každopádně vzhledem k tomu, jak je celá kapitola laděna, kdy jednoznačně ukazuje na negativní vliv na děti, je tato podkapitola lehce matoucí. 

Závěr

Obecně jsme toho názoru, že tato kniha je naprosto úžasný nástroj, který by měl mít každý rodič ve své knihovničce. Věříme tomu, že děti je potřeba připravit na vstup do světa digitálních technologií a že jim musíme jako rodiče pomoci se v této džungli zorientovat. 

Michaela Slussareff zvládla dát do této knihy vše potřebné, co by měl rodič vědět, a k tomu přidala ještě spoustu užitečných tipů, jak tuto teorii aplikovat. Jedná se o velmi vyvážený postoj, který nepropaguje černobílé vnímání, takže upozorńuje na rizika, ale také ukazuje na pozitivní stránky těchto technologií. 

Pokud si tedy nevíte rady, jak se v této digitální džungli pohybovat nebo hledáte nějaké rady, tak rozhodně tuto knihu doporučujeme.